Analiză FEM

Cu ajutorul metodei de analiză FEM pot fi studiate probleme a căror complexitate este dată de configuraţia geometrică complicată a corpurilor, neomogenităţi de material, anizotropia materialelor, materiale compozite, etc. Aceste probleme apar frecvent în practică în diferitele stadii de dezvoltare ale unui produs dar chiar şi atunci când un produs exista deja dar se pune problema îmbunatăţiri caracteristicilor acestuia.

Câteva tipuri de probleme ce pot fi rezolvate sunt:

 • analiza tensiunilor şi a deformaţiilor
 • analiza statică a structurilor
 • analiza contactului între suprafețe
 • analiza tensiunilor datorate temperaturii
 • flambaj
 • analiza pretensionări
 • analiză neliniară de transfer de căldură în stare stabilă
 • optimizare greutate
 • probleme de mecanica ruperii şi fisurări sub sarcini dinamice, comportarea la oboseală, integrala-J, apariția fisurilor, creșterea fisurilor
 • răspunsul structurilor la sarcini aperiodice
 • determinarea frecvenţelor naturale şi modurile proprii ale structurilor
 • materiale compozite
 • analiza cu element finit pentru ansamble
 • analiză statică neliniară
 • simulare dinamică
 • drop test

Realizarea modelelor și proiectelor necesare analizei FEM se poate face utilizând sisteme CAD 3D în cadrul firmei noastre sau cu deplasarea noastra la sediul clientului.

Serviciile noastre includ toţi paşii ce trebuie urmaţi pentru studiul comportării unei piese sau ansamblu cu ajutorul analizei cu elemente finite:

 • crearea modelului
 • discretizarea
 • stabilirea condiţiilor de încarcare
 • rularea analizei
 • generarea unui raport ce descrie aceste etape şi concluziile ce reies în urma analizei cu element finit
 • reluarea paşilor de mai sus pentru problemele ce necesită optimizarea dupa diferite criterii (greutate, rezistenţă, siguranţă)

Analiză statică

Analiză statică permite determinarea tensiunilor și deformațiilor rezultate din sarcinile statice aplicate și constrângerile impuse. Oferă capacitatea de a simula sarcini statice și sarcini aplicate lent. Se pot determina: starea de tensiune și deformare, starea de tensiune si deformatia datorate temperaturi, relieful inertial, pretensionare, oboseala multiaxiala (Exemplu analiză statică pentru o arcadă de scenă ansamblu sudat)

Flambajul

Calculul la flambajului se folosește pentru a evalua stabilitatea unui dispozitiv sub sarcini. Flambajul examinează structurile pentru modurile de avarie bruscă cauzate de forțele de compresie. Se pot determina sarcini critice și forme de flambaj, stres inițial liniar și neliniar.
Flambarea liniară este calculată cu formula flambării Euler.

Analiza pretensionări

Se utilizeaza modurile de pretensionare statice și normale pentru a analiza structurile supuse la solicitări inițiale și modelarea efectul stării de solicitare inițială asupra deplasărilor, tensiunilor și modurilor structurilor.

Analiza transferului de căldură

Analoza transferului de căldură pentru a determina distribuția temperaturii folosind principiile de conducere și transfer de căldură prin convecție. și radiație Se poate calcula încărcarea de căldură în stare stabilă și dependentă de timp folosind:

 • Conducție
 • Convecție
 • Radiațiia

Analiză neliniară de transfer de căldură în stare stabilă

Determinarea frecvenţelor naturale şi modurile proprii ale structurilor

Se determină frecvențele naturale și modurile proprii de vibrație a structurilor Acest lucru permite inginerilor de proiectare să exploreze și să rezolve problemele cu zgomotul și vibrațiile. Se pot determina:

 • Frecvențe naturale și forme de mod
 • Mișcare flexibilă și rigidă a corpului
 • Factori de participare modali, masă / greutate efectivă și forțe de reacție
 • Prestres liniar și neliniar (rigidizare)
 • Masa fluidului virtual

Materiale compozite

Simulează performanța materialelor compozite. Analiză bazată pe ultimii indici de eșec, inclusiv Puck și LaRC02.

 • Liniar și neliniar
 • Elemente laminate 2D și 3D
 • Potrivit în special pentru materiale armate cu fibre
 • Tehnici speciale de defectare pentru compozite sandwich
 • Modele de zone coezive pentru defecțiuni de delaminare
 • Indicele de defecțiune și factorul de calcul al siguranței
 • Multe teorii posibile

Analiza cu element finit pentru ansamble

Simularea reală a ansamblurilor este posibilă prin modelarea sofisticată a diferitelor tipuri de interacțiuni de contact, inclusiv tipuri de contacte glisante, de frecare și sudate.

Analiză statică neliniară

Statica neliniară oferă posibilitatea de a adăuga o simulare mai realistă cu piese în contact, materiale elastice și plastice neliniare și deformări mari. Calculează soluții neliniare avansate, cum ar fi deplasări / rotații mari, deformare mare, plasticitate, hiperelasticitate și fluaj.

Simulare dinamică

Simularea dinamică permite analiza funcționări mecansismelor și determinarea forțelor ce apar în componentele mecansimului. Pe baza rezultateor obținute la simularea dinamică se pot verifica componentele mecansimelor folosind forțele determinate ca încărcări într-o analiză statică FEM. (Exemplu simulare dinamică în cazul unei pedale de frână)

Drop test

Simulare și teste de cadere sau alte încărcari de tip impact.

Simulare asezare pin

Simulare asezare pin în dispozitiv de insertie pin cu alimentare automată.